Placeholder

Katherine

Doctor – Luzeiro XXXPlaceholder

Fernando

Boat Captain- Luzeiro XXXPlaceholder

Jemima

Nurse – Luzeiro XXX


  


Placeholder

Wille

Dentist – Luzeiro XXVIPlaceholder

Regi

Bible Worker – Luzeiro XXVIPlaceholder

Bruno

Boat Captain – Luzeiro XXVI


Placeholder

Brad

ADRA Brasil Amazon Region Director


Placeholder

Rafaela

Health CoordinatorPlaceholder

Lina

Financial


Placeholder

Luciene

Secretary


Placeholder

Fernando

Comunication